Lyrics

corner
Viewing Lyrics for ORÓ SÉ DO BHEATHA 'BHAILE:

Artist:Paddy Schmidt
No album artwork found
Album:Unknown
Track:ORÓ SÉ DO BHEATHA 'BHAILE
 
Date Added:18/10/2007
Rating:not yet rated     
Views:1009
 
Lyrics:Sa do bheatha! a bhean ba laanmhar,
bÂ'a a r gcreach taº bheit i ngaibhinn
Do
dhaºiche bhrea  is seilbh mairleachÂ'S
taº diolta leis na Gallaibh

A
bhua­ le Rena bhfeart go bhfeiceam
Muna mbeam beo na dhiaidh ach seachtain
Grainne
Mhaol agus mile gaiscioch
Ag fa³gairt fa in ar Ghallaibh

Ta  Gra inne
Mhaol ag teacht thar sa ile
a³glaigh armtha lai mar gharda
Gaeil iad fain Â's ni
Gaill na  Spainnigh
Â'S cuirfid ruaig ar Ghallaibh

Ora³! sa do bheatha
Â'bhaile!
Ora³! sa do bheatha Â'bhaile!
Ora³! sa do bheatha Â'bhaile!

Anois ar theacht an tsamhraidh
 
 Add to del.icio.us    Digg this    Reddit


More Paddy Schmidt Lyrics:

1.   THE GREEN FIELDS OF FRANCE  view
2.   THE BLACK VELVET BAND  view
3.   ARE YE SLEEPING MAGGIE  view
4.   WHISKEY ON A SUNDAY  view
5.   THE SPRINGHILL MINE DESASTER  view
6.   MADAM I'M A DARLING  view
7.   SCHOOL DAYS OVER  view
8.   ON THE ONE ROAD  view
9.   THE SPANISH LADY  view
10.   WILD ROVER  view